Sign in

Passionate Content Creator & Digital Marketer & SEO Enthusiast

Whatsapp 4 Ocak 2021'de uyku mahmurluğumuzdan yararlanıp gizlilik sözleşmesinde yenilikleri olduğunu ve buna izin verip vermediğimizi sordu, birçoğumuzda okumadan izin verdi bile. Peki neydi bu yeni Whatsapp gizlilik sözleşmesi? Hangi maddeleri içeriyordu ve bizi ne gibi sürprizler bekliyordu?

Hemen şunu söyleyerek başlayayım, dijital dünyada her şey datalardan(big data) oluşuyor ve bunlar işlenmediği sürece bir kömür iken işlenince elmasa dönüşüyor.

Whatsapp zaten daha önce de verilerimizi saklıyor ve kullanıyordu(illegal olarak). …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store